Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Školenie agentúr pre kodifikáciu

V súlade s ročným plánom a úlohami kodifikácie v Slovenskej republike pre rok 2014 vykonal Odbor kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu a kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne dňa 03. decembra 2014 v poradí už XII. školenie agentúr pre kodifikáciu v priestoroch úradu. Školenia sa zúčastnili agentúry pre kodifikáciu BVsoft, PROFILAX a príslušníci Oddelenia katalogizácie a správy číselníkov materiálu Úradu centrálnej logistiky MO SR. Agentúry pre kodifikáciu AURA LOGIS a VR Group sa ospravedlnili.

Školenie bolo vykonané podľa programu a jeho obsahom boli informácie o činnosti úradu a Odboru kodifikácie, informácie agentúr pre kodifikáciu o skúsenostiach pri spracovávaní návrhov kodifikačných údajov o produkte od posledného školenia agentúr pre kodifikáciu, štatistika a rozbor nezrovnalostí v návrhoch kodifikačných údajov o produkte spracovaných agentúrami pre kodifikáciu, informácie o nových požiadavkách NCS a KS SR na spracovávanie návrhu kodifikačných údajov pre roky 2014 – 2015, komunikácia medzi agentúrami pre kodifikáciu, úradom a Oddelením katalogizácie a správy číselníkov materiálu Úradu centrálnej logistiky MO SR a odborná diskusia ku kodifikačnému systému v roku 2014.

Termín nasledujúceho školenia agentúr pre kodifikáciu bol stanovený na jeseň 2015.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:25. 06. 2015 09:47