Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


VŠETKY PROCESY KODIFIKÁCIE PRODUKTOV NA ÚČELY OBRANY SÚ VYKONÁVANÉ V RUTINNEJ PREVÁDZKE A BEZ OBMEDZENÍ, VRÁTANE ČINNOSTI AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU !!!

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽOV PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV V MCC WEB...                                                                       -  pozri  - PRÍSTUP DO MCC WEB -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AKTUALIZOVANÝ ČLÁNOK "KODIFIKÁCIA" DO ZOD, RZ, OBJ... v slovenskom jazyku pre dodávateľov zo Slovenskej republiky

ČLÁNOK "CODIFICATION"  ALEBO " CCC - CODIFICATION CONTRACT CLAUSE" v anglickom jazyku - DO KONTRAKTOV S NSPA, KRAJINAMI NATO a TIER 2...                                                                                                                                               -  pozri  - PRE OBSTARÁVATEĽOV -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV NA ÚČELY OBRANY SR S PLATNOU ZOD, RZ...VYKONÁVAME ŠKOLENIA K SPRACOVANIU ÚDAJOV V MCC WEB PODĽA POŽIADAVIEK ZOD, RZ... čl. "KODIFIKÁCIA". 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRIPRAVUJEME :


- ŠKOLENIE OddKAT ÚCL MO SR    (september - november 2022)

- ŠKOLENIE AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU    (september - november 2022)

- METODICKÝ POKYN PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV NA SPRACOVANIE NÁVRHOV KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV    (august 2022)

- ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV K SPRACOVANIU ÚDAJOV  (od máj 2022)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KROK ZA KROKOM :


Prvé pridelené prístupy do MCC WEB pre výrobcov a dodávateľov k spracovaniu údajov -  jún 2022

I. školenie výrobcov a dodávateľov k spracovaniu údajov -  jún 2022

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  február 2022

Spustenie nového modulu NDER pre výkon medzinárodnej spolupráce do rutinnej prevádzky 1.2.2022

Odborné školenie na funkčnosti nového modulu NDER pre výkon medzinárodnej spolupráce - úrad / ÚCL MO SR / Agentúry pre kodifikáciu - január 2022

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  november - december 2021

Režim HOMEOFFICE pri zachovaní plnej funkčnosti systému -  február - máj 2021

Spustenie  - REGISTRÁCIE POUŽÍVATEĽA  -  pre prehliadanie údajov v MCC WEB  -  10. februára 2021

Spustenie MCC CLOUD vo vládnom cloude SR do rutinnej prevádzky  -  10. januára 2021

Spustenie aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude SR v rutinnej prevádzke  -  1. januára 2021

Spustenie spracovania návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB  -  Agentúrami pre kodifikáciu. (december 2020) 

Odborné školenie, testovanie a odovzdanie nových osvedčení Agentúram pre kodifikáciu - pre prácu v aplikácii MCC WEB. (december 2020)

Testovanie funkcionality modulu NDER Agentúrou NATO NSPA - ÚSPEŠNÉ ! (november 2020)

Testovanie funkcionalít aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude.

Nastavovanie parametrov prevádzky a bezpečnosti aplikácie MCC WEB cez sieť GOVNET.

Príprava systému registrácie prístupov do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov pre dodávateľov pre účely obrany a Agentúry pre kodifikáciu.

Konfigurácia a inštalácia kodifikačného informačného systému a databázy do vládneho cloudu.

Zmluva s MV SR o využívaní Vládneho cloudu pre výkon kodifikačných činností.

Novela Zákona č. 11/2004 Z.z. a Vyhláška č. 268/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MO SR č. 476/2011 - platnosť od 1. septembra 2019 !      POZRIEŤ TU


Aktualizované:14. 07. 2022 10:10
1 2  3  4  5  > 
1 2  3  4  5  >