Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Medzinárodná konferencia DCMA SE USA, Garmish- Partenkirchen, Nemecko

V dňoch 17. až 20. júna 2019 sa konala medzinárodná konferencia obstarávacej agentúry USA pre juhovýchodnú Európu v Garmish- Partenkirchene, Nemecko. Na rokovaní konferencie participovalo 95 účastníkov z 21 krajín. 

 Predmetom rokovania bolo najmä: 

• Prerokovanie problematiky certifikácie systémov manažérstva kvality dodávateľov na účely obrany podľa spojeneckých publikácií aliancie AQAP. V pracovných skupinách boli prezentované národné prístupy k uvedenej problematike vrátane postojov k nastoleným otázkam. 

• Implementácia spojeneckej publikácie AQAP 2070 o vzájomnom štátnom overovaní kvality, procesy predkladania žiadostí na vzájomné štátne overovanie kvality a návrhy na revíziu. V pracovných skupinách boli prezentované národné prístupy k uvedenej problematike vrátane postojov k nastoleným otázkam. 

Pracovného rokovania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA - riaditeľ OdbŠOK a Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou. Počas pracovného rokovania zástupcovia úradu prerokovali so zástupcami štátneho overovania kvality Ministerstva obrany Fínskej republiky otázky postupu schválenia Memoranda o porozumení o vzájomnom štátnom overovaní kvality.  

Fotografia

Aktualizované: 8. 07. 2019 13:38