Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

PRÍSTUP DO MCC WEB

Aplikácia MCC WEB vo vládnom cloude SR - pracuje v rutinnej prevádzke od 1. januára 2021 a všetky kodifikačné procesy sú vykonávané v rutinnej prevádzke a bez obmedzení vrátane činností Agentúr pre kodifikáciu, ktoré sú pre túto činnosť spôsobilé.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pre výrobcov a dodávateľov produktov pre účely obrany s platnou zmluvou, rámcovou zmluvou alebo objednávkou na dodanie produktov na účely obrany so subjektami Ministerstva obrany Slovenskej republiky a používateľov z rezortu MOSR je pripravený registračný formulár na prístup do aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude SR:

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru a po preverení používateľa bude žiadateľovi pridelený prístup do MCC WEB do jedného pracovného dňa s pokynmi na používanie aplikácie pre prehliadanie a vyhľadávanie údajov. 

Pre výrobcov a dodávateľov produktov pre účely obrany s platnou zmluvou, rámcovou zmluvou alebo objednávkou na dodanie produktov na účely obrany so subjektami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, na základe dohovoru a žiadosti o prístup do elektronického spracovania návrhu kodifikačných údajov pripravíme a vykonáme školenie k spracovávaniu kodifikačných údajov.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Registrácia používateľov do kodifikačného informačného systému k 11.7.2022 :

- 112 používateľov z rezortu MO SR

- 6 používateľov od Agentúr pre kodifikáciu

- 2 používatelia od výrobcov/dodávateľov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kodifikačný systém Slovenskej republiky v rokoch 2019-2022 prechádzal a bude prechádzať zásadnými zmenami z hľadiska funkcionality, ktorá sa prispôsobuje alebo bude prispôsobovať požiadavkám vývoja kodifikačného systému NATO, požiadavkám výrobcov a dodávateľom pre účely obrany a požiadavkám zavedeniu e-Governmentu v Slovenskej republike. Základným krokom pre úspešné zvládnutie aplikovania týchto požiadaviek bola novelizácia zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky MO SR č.479/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.septembra 2019. 

V súčasnej dobe finišujeme s prípravou postupov (MP) pre výrobcov a dodávateľov na spracovávanie návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB vo vládnom cloude.

Aktualizované:12. 07. 2022 09:48