Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne na základe vyžiadania MSM LAND SYSTEMS s.r.o., vykonal dňa 25. januára 2024 odborné školenie pre predstaviteľov manažmentu a výkonných pracovníkov spoločnosti v oblasti štátneho overovania kvality a kodifikácie produktov na účely obrany. Zamestnanie bolo v oblasti kodifikácie zamerané najmä na:

- základné princípy, pojmy a národnú zodpovednosť

- identifikáciu SVK výrobcov a výrobkov v NATO

- legislatíva a záznamy systémovej podpory

- prax v projektoch vyzbrojovania v kodifikácii

- aktuálne reporty spoločnosti v dokumentácii NATO

Na odbornom školení participovalo 27 účastníkov zo spoločnosti MSM LAND SYSTEMS s.r.o. so sídlom v Trenčíne.

Aktualizované:16. 04. 2024 10:17