Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podľa Plánu hlavných úloh úradu na zabezpečenie plnenia hlavných úloh odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK pre rok 2024 vo veci prevádzky kodifikačného informačného systému Slovenskej republiky, konfigurácie vládneho cloudu a aplikácie MC CATALOGUE WEB sa v dňoch 11. až 12. marca 2023 uskutočnilo pracovné rokovanie k  administrácii  MC CATALOGUE WEB vo vládnom cloude so zástupcami dodávateľa kodifikačného informačného systému Slovenskej republiky -  spoločnosťou AURA s. r. o. v Trenčíne. Pracovné rokovanie sa konalo za účelom prevádzky, údržby a rozvoja kodifikačného informačného systému v roku 2024, ktorého hlavnou úlohou bude požiadavka na rozšírenú implementáciu FORM č.2, ktorý je ako príloha súčasťou Metodického pokynu pre katalogizáciu hnuteľného majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky do prostredia MCC WEB - rozšírená implementácia workflow pre katalogizáciu položiek v MCC WEB. Rokovania sa zúčastnili všetci pracovníci odboru.

Aktualizované:16. 04. 2024 10:45