Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Na základe požiadaviek výrobcov a dodávateľov podľa zákona č.11/2004 Z.z. úrad otvoril v dňoch 19.3. - 18.4.2024  - II. Účelový kurz pre výrobcov a dodávateľov, ktorého cieľom je odborne pripraviť žiadateľov (výrobcov a dodávateľov pre účely obrany SR) na spracovanie návrhu kodifikačných údajov podľa požiadaviek v kodifikačnom informačnom systéme. UK sa zúčastňuje :

‒ KORAKO plus, s.r.o., MSM EXPORT s.r.o., REMPO s.r.o a ZEKON a.s.

Požiadavky testovania z teoretickej problematiky splnili všetky zúčastnené spoločnosti.

Aktualizované:16. 04. 2024 11:00