Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

122. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A a NMBS Seminár, Luxemburg.

Dňa 23. septembra 2013 sa konal NATO MAIL BOX SYSTEM Seminar za účasti 17 krajín.

Prezentované témy:

  1. Súčasný stav.
  2. Nová architektúra a IT bezpečnosť.
  3. Úloha v procese kodifikácie.
  4. Úloha v ďalších programoch NSPA.

V dňoch 24. až 26. septembra 2013 sa v sídle NATO Support Agency (NSPA) Capellen, Luxemburg konalo plánované pracovné 122. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie. Súčasťou programu bolo schválenie stanovísk k pravidelnej aktualizácii príručky NATO pre kodifikáciu - ACodP-1 a prezentácie vykonané pracovníkmi NSPA o kvalite poskytovaných kodifikačných údajov od krajín používajúcich NATO kodifikačný systém. V prezentovaných štatistikách vyplývajúcich z štatistických formulárov ESR1, ESR2, ESR3 a transakcií KHN a KFF je Slovensko v zelených číslach, čo svedčí o dobrej kvalite kodifikačných údajov. Napriek tomu je potrebné kodifikačné údaje nepretržite aktualizovať a dopĺňať o získané informácie.

Je potrebné z našej strany dokončiť aktualizáciu položiek, ktoré sú identifikované typom identifikácie 2 a majú priradený neschválený názov.

V štatistike o pravidelnej aktualizácii viacjazyčnej verzie a zapracovaní zmien elektronickej publikácie AcodP2/3 NSPA informovala o miernom pokrok v zlepšení aktualizácie viacjazyčnej podpory.

 

Fotografia

Aktualizované:22. 10. 2013 07:07