Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

32. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG, Moskva, Ruská Federácia.

32. zasadania pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG sa zúčastnilo 14 účastníkov z 4 členských krajín NATO a 4 nečlenských krajín NATO. Rokovanie prebiehalo podľa schválenej agendy ustanovenej na 31. zasadaní TRICOD WG, ktoré sa konalo v Trenčíne, Slovensko.

Prvým bodom agendy boli národné reporty zúčastnených krajín, informácie o výkone vlastných kodifikačných činností v intervale od apríla 2013 do októbra 2013, o zahraničných aktivitách úradov, informácie o organizačných štruktúrach úradov a o prebiehajúcich zmenách v statusoch Národných kodifikačných úradov.

Druhým bodom agendy boli reporty krajín, ktoré nie sú riadnymi členmi pracovnej skupiny TRICOD, ale pracovných zasadaní sa pravidelne zúčastňujú a vykonávajú činnosti podľa schválenej agendy pracovnej skupiny.

Delegáti pracovnej skupina TRICOD WG prijali stanovisko o zvyšovaní kvality kodifikačných údajov v projektoch Mi-24, Mi-17 a MiG-29 s prvotným zameraním sa na projekt Mi-24. Úlohu manažéra projektu MiG-29 prevzal Národný kodifikačný úrad Ruskej Federácie.

Úlohy vložené do agendy pre 33. zasadanie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG:

- aktualizovať národný Annex F – zoznam používanej perspektívnej techniky;
- aktualizovať Annex FB – zoznam náhradných dielcov pre Mi-24, Mi-17 a MiG-29;
- pripraviť národné stanovisko k transliterácii cyriliky do latinky;
- zvyšovanie kvality údajov v projektoch Mi-24, Mi-17 a MiG-29 v úzkej spolupráci s Ruskou Federáciou.

 

Aktualizované: 4. 11. 2013 10:33