Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

NCS Course for Managers & Logisticians, Brno, Česká republika

V dňoch 25. až 29. augusta 2014 sa v priestoroch Univerzity obrany, Brno, Česká republika konal NCS Course for Managers & Logisticians. Na kurze sa ďalej podieľali Univerzita obrany Brno, Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ČR, spoločnosť Aura s.r.o. Brno a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Kurzu sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY ml. Kurz bol rozdelený do piatich tematických dní so zameraním pre manažérov a logistov prichádzajúcich do styku s kodifikačnými údajmi a hlavne s výsledkom kodifikácie – skladové číslo NATO ( NSN). Manažéri dostali ucelený prehľad o kodifikácii a o jej využití vo vojenskej logistike.

Fotografia

Aktualizované:22. 09. 2014 06:57