Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

17. zasadanie MC CATALOGUE UG, Oslo, Nórsko

V dňoch 2. až 4.septembra 2014 sa uskutočnilo 17. zasadanie pracovnej skupiny MC CATALOGUE v Oslo, Nórsko. Na základe rotačného princípu pre rok 2014 rokovanie organizoval a riadil Národný kodifikačný úrad Nórska. Zasadania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY ml. Prvé rokovanie bolo organizované deň pred jarným zasadaním pracovnej skupiny AC/135 MG v Luxemburgu. Zasadanie riadil osobne riaditeľ Národného kodifikačného úradu Nórska pán Tor Edmund THORESEN a zúčastnilo sa ho 7 krajín vrátane SR a dodávateľa informačného systému (IS) AURA, s.r.o. Ospravedlnili sa Litva a Lotyšsko. Predmetom zasadania boli:

  • informácie o činnosti jednotlivých kodifikačných úradov,
  • správa o aktivitách dodávateľa IS,
  • skúsenosti a požiadavky používateľov IS,
  • riešenie problémov, porúch a nezrovnalostí,
  • preprogramovanie modulu kodifikácia v IS.

 

Aktualizované:22. 09. 2014 06:59