Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Metodický deň v Trenčíne

Odbor kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu a kodifikáciu a štátne overovanie kvality vykonal dňa 29. októbra 2014 metodický deň na oddelení katalogizácie a správy číselníkov materiálu odboru rozvoja a podpory integrovaného informačného systému (IIS) Úradu pre centrálnu logistiku MO SR. Predmetom metodického dňa bolo zakladanie, aktualizácia a údržba neštandardných položiek, spresnenie postupov pri vkladaní kódov výrobcu/dodávateľa (NCAGE) k referenčnému číslu a ďalšie odborné otázky súvisiace s kodifikáciou produktov na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Metodický deň viedol Ing. Roman BOHUŠ, riaditeľ odboru kodifikácie a Ing. Cyril MESÍK, riaditeľ odboru rozvoja a podpory IIS Úradu pre centrálnu logistiku MO SR. Zúčastnení potvrdili, že metodické dni po prepojení IIS MO SR s Kodifikačným informačným systémom Slovenskej republiky sú potrebné na zabezpečenie synchronizácie postupov pri katalogizácii majetku v rezorte MO SR a kodifikácie obstarávaných produktov na účely obrany podľa princípov kodifikačného systému NATO.

Aktualizované: 7. 11. 2014 06:40