Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

106. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 MG, Luxemburg

V dňoch 18. až 20. novembra 2014 sa v sídle NATO Support Agency (NSPA) Capellen, Luxemburg konalo plánované jesenné pracovné 106. rokovanie pracovnej skupiny AC/135 MG - Národných riaditeľov pre kodifikáciu. Rokovania pracovnej skupiny sa za Slovenskú republiku zúčastnil Ing. Roman BOHUŠ, riaditeľ odboru kodifikácie, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Rokovania sa zúčastnilo 37 krajín NATO, TIER 2, TIER 1 a NSPA.

Hlavné témy zasadania:

 • zloženie a reštrukturalizácia rozpočtu výboru;
 • schválenie politiky NATO kodifikácie;
 • správa o organizácii odborných kodifikačných kurzov;
 • zmeny a aktualizácie odborných smerníc a predpisov pre kodifikáciu;
 • aktualizácia strategického plánu IT;
 • aktualizácia a zmeny v NMCRL;
 • správy o činnosti podriadených pracovných skupín;
 • schválenie návrhov na úpravu STANAG pre oblasť kodifikácie;
 • správa o spolupráci so sponzorovanými krajinami a ich statusy;
 • správa o spolupráci s RF a návrh ďalších opatrení pri kodifikácii produktov z RF;
 • správa o stave komunikačných systémoch, NMBS a NABS a ich aktualizácia;
 • správy o činnosti Národných kodifikačných úradov;

Termín 107.rokovania pracovnej skupiny AC/135 MG bol stanovený na 2. až 4. júna 2015 v Luxemburgu. Deň pred rokovaním pracovnej skupiny AC/135 MG bude rokovať MCCATALOGUE UG pod vedením Estónska a budú organizované odborné kurzy pre NMCRL a NMBS.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:25. 03. 2015 12:23