Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

AKTUALITY O ČINNOSTI ODBORU


________________________________________________________________________________________________________

ZASADANIE HLAVNEJ SKUPINY NÁRODNÝCH RIADITEĽOV PRE KODIFIKÁCIU AC/135 MG -  (10. - 14. júna 2024)  RUMUNSKO,  BUKUREŠŤ 

- SPLNENÉ !

_______________________________________________________________________________________ 


INFORMÁCIE... O PODANÍ : 


-  ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV
-  ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV 

A NA...

REGISTRÁCIU POUŽÍVATEĽOV Z REZORTU MO SR PRE PREHLIADANIE A REGISTRÁCIU DODÁVATEĽOV PRE PREHLIADANIE ALEBO SPRACOVANIE ÚDAJOV V MCC WEB :

>   PRÍSTUP DO MCC WEB -

________________________________________________________________________________________________________ 


AKTUÁLNE: 

ČLÁNOK "KODIFIKÁCIA" DO ZOD, KZ, RZ, OBJ... v slovenskom jazyku pre dodávateľov zo Slovenskej republiky.

ČLÁNOK "CODIFICATION"  ALEBO " CCC - CODIFICATION CONTRACT CLAUSE" v anglickom jazyku - do kontraktov s NSPA, krajinami NATO a TIER 2...  

>   PRE OBSTARÁVATEĽOV -

________________________________________________________________________________________________________ 


PRIPRAVUJEME :


- Stretnutie zamestnancov odboru kodifikácie a OddKAT ÚCL MO SR k 20. výročiu založenia úradu 26.7. 2024

- Metodické zhromaždenie s OddKAT ÚCL MO SR  (júl 2024)
________________________________________________________________________________________________________ 


KROK ZA KROKOM :


Zasadanie Hlavnej skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Rumunsko (jún 11 - 13) 2024

Školenie Agentúr pre kodifikáciu na rok 2024  (máj 30 - 31) 2024

IDEB - účasť ÚOŠKŠOK - vystavovateľ  (máj 14 - 16) 2024 

Pracovné rokovanie s Veľvyslanectvom USA k problematike žiadateľov o SAM (máj 15) 2024 

Odborný deň ÚOŠKŠOK na kurze vyzbrojovania AOS LM  24.4.2024

Bilaterálna spolupráca s ÚřOSKSOJ CZE - OddKAT, v SVK  22.4. - 26. 4. 2024

ÚČELOVÝ KURZ pre výrobcov, dodávateľov a agentúry 19.3 - 18.4. 2024 - Úspešne skončený !

Odborne metodické zamestnanie pre pracovníkov ÚCL MO SR  26.3.2024 na MO SR

Pracovné rokovanie s dodávateľom kodifikačného informačného systému - prevádzka, údržba a aktualizácia na rok 2004 AURA s.r.o. 11.3. - 12.3.2024 Trenčín

Odborné metodické zamestnanie MSM LAND SYSTEMS s.r.o.  25.10.2024 Trenčín

ÚČELOVÝ KURZ pre výrobcov, dodávateľov a agentúry 17.10 - 16.11. 2023 - Úspešne skončený !

Zasadanie  Hlavnej skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Luxemburg (nov. 7-11) 2023

Účasť na IDET 2023 ako VYSTAVOVATEĽ, Bratislava (okt. 3-5) 2023

Zasadanie pracovnej skupiny AC/135 Panel A, Luxemburg (okt. 3-5) 2023

Pracovné rokovanie 31.MCC User Group, Nórsko (sept. 18-21) 2023

Odborná príprava žiadateľov / dodávateľov podľa registrácie - "Konzultácie a základné informácie o práci v MCC WEB" od 21.8.2023

Metodické zhromaždenie s výrobcami a dodávateľmi  27.- 28. júna 2023
________________________________________________________________________________________________________ Aktualizované:20. 06. 2024 10:01
<  1  2  3  4  5  6
<  1  2  3  4  5  6