Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

TERMINOLOGICKÉ SLOVNÍKY

Na tejto stránke nájdete prehľad prijatých terminologických slovníkov NATO, ktoré boli implementované do slovenských obranných štandardov.

Terminologické slovníky NATO implementované do slovenského obranného štandardu, ktoré nie sú zverejnené v  plnom znení, je možné vyžiadať písomne s uvedením dôvodu v zmysle § 10 Zákona č.11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov na adrese: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Martina Rázusa 7, 911 01 Trenčín.

Prehľad terminologických slovníkov NATO implementovaných do slovenských obranných štandardov:

Označenie

Stupeň utajenia

Názov (meno súboru)

SOŠ ACodP 1-7

NU

Slovník kodifikačných termínov NATO (vydanie 8) 

SOŠ 2493 AAP-35

NU

Terminologický slovník termínov a definícií NATO z oblasti sledovania pohybu zdrojov (vydanie 1)

SOŠ 2545

NU

Slovník NATO pre oblasť ochrany životného prostredia (vydanie 1)

SOŠ 2998 AAP-24

NU

Slovník termínov a definícií používaných pri manipulácii s materiálom v NATO (vydanie 1)

SOŠ 3300 AAP-46

NU

Slovník termínov a definícií NATO pre výzbroj lietadla (vydanie 1)

SOŠ 3680 AAP-6

NU

Slovník termínov a definícií NATO (vydanie 13)

SOŠ 3871 AAP-45

NU

Slovník odborných termínov a skratiek NATO používaných v oblasti integrácie lietadla a posádky (vydanie 1)

SOŠ 3908 AAP-33, 3968

NU

Slovník termínov a definícií NATO používaných v oblasti leteckej elektroniky, elektrotechniky a elektromagnetizmu (vydanie 1)

SOŠ 4279 AAP-23

NU

Terminologický slovník pojmov a definícií NATO používaných v oblasti balenia (vydanie 1)

SOŠ 4427 ACMP-6

NU

Termíny a definície NATO manažérstva konfigurácie (vydanie 1)

SOŠ 5064 AAP-31

NU

Slovník termínov a definícií komunikačných a informačných systémov NATO (vydanie 1)

SOŠ 5625 ADatP-2

NU

Slovník informačných technológií NATO (vydanie 1)

SOŠ 6020 AAP-43

NU

Slovník finančných termínov a definícií NATO pre výcvik a cvičenia (vydanie 1)

Terminologické slovníky NATO implementované do slovenských obranných štandardov v plnom znení:

SOŠ 3680 AAP-6 (vydanie 13)

Aktualizované: 3. 12. 2021 06:17