Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu Oslo, Nórsko

V dňoch 17.-21. októbra 2022 sa konalo pracovné rokovanie skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

- revízia spojeneckej publikácie AQAP 2070. Na rokovaní boli pracovnou skupinou prerokované návrhy krajín na revíziu dokumentu predložené v prvom kole. Bolo rozhodnuté otvoriť druhé kolo rokovaní k návrhu revízie dokumentu. Termín ukončenia revízie je stanovený na rok 2024.

- schválenie konečného znenia spojeneckej publikácie AQAP 2000 po vykonanej revízii a postúpenie publikácie na tichú procedúru hlavnej skupine AC/327. Na rokovaní boli prerokované postoje Turecka, ktoré pohrozilo prerušením tichej procedúry. Zástupcovia Slovenskej republiky navrhli kompromisné riešenia s cieľom dosiahnuť súhlas Turecka k schváleniu dokumentu. Návrh riešenia je predmetom vyjadrenia krajín v termíne do 10.11. 2022.

- rozhodnutie o začatí revízie spojeneckej publikácie AQAP 2110. Zástupca Slovenskej republiky, predniesol na rokovaní prezentáciu k stavu revízie medzinárodného štandardu ISO 9001:2015 na základe ktorej bude vykonaná následná revízia publikácie AQAP 2110. Predpokladané ukončenie revízie medzinárodného štandardu ISO 9001:2015 je v roku 2024.

- informácia agentúry NATO FHAA o vydaní dokumentu NAEW -145, ktorý implementuje požiadavky EMAR-145, príloha A, požiadavky na organizácie vykonávajúce opravy a udržiavanie vojenskej leteckej techniky

Zástupcovia úradu na rokovaní skupiny prerokovali so zástupcom Švédskeho kráľovstva postup vo veci prípravy bilaterálneho dohovoru na oblasť vzájomného štátneho overovania kvality. Zástupca Švédskeho kráľovstva informoval o zaslaní žiadosti na vládu Švédskeho kráľovstva vo veci vyslovenia súhlasu k uzatvoreniu uvedeného bilaterálneho dohovoru.

null null

Aktualizované:21. 10. 2022 08:40