Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Audity kvality v roku 2014.

Skupina auditov kvality Odboru štátneho overovania kvality v zložení Ing. Doskočil (Ing. Duhár do 30.6.2014), Ing. Firit a Ing. Kučerák vykonala v roku 2014 štyridsať osem auditov kvality v dvadsiatich troch spoločnostiach Obranného priemyslu dodávajúcich produkty a služby na účely obrany. Na základe predložených žiadostí na vykonanie auditu systému zabezpečenia kvality v súlade s § 17 ods. 2, písm. b), zákona č. 11/2004 Z.z. úrad rozhodol o vykonateľnosti certifikačných auditov v ôsmich prípadoch s následným uzatvorením zmlúv o dielo. Po úspešnom ukončení certifikačných auditov úrad vydal Osvedčenia o zhode systému zabezpečovania kvality podľa SOŠ AQAP spoločnosti SITEL, s.r.o. Košice; MEDITECON, s.r.o. Nitra; PYRA, s.r.o. Bratislava; EVPÚ, a.s. Nová Dubnica a ALITER TECHNOLOGIES, a.s. Bratislava. Okrem uvedeného sa audítori Odboru štátneho overovania kvality zúčastnili dvoch auditov kvality v spoločnosti TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava akreditovanej SNAS na certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva kvality podľa AQAP 2110. Súčinnosť bola vykonaná na základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Aktualizované: 8. 12. 2015 09:37