Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu

V dňoch 11. až 12. februára 2015 sa uskutočnilo v centrále NATO Brusel, Belgicko, plánované rokovanie skupiny NATO AC 327/ WG 2 pre kvalitu. Pracovného rokovania sa zúčastnil nominovaný delegát Ing. Anton Kapusta, riaditeľ odboru štátneho overovania kvality.

Na pracovnom rokovaní bolo prerokované najmä:

  • revízia zmluvných publikácií AQAP na základe revízie normy ISO 9001. Tichá procedúra v skupine WG2 k vypracovanému návrhu novej publikácie AQAP 2110 nebola prerušená. Hlavná skupina schválila návrh novej aktivity predložený skupinou WG 2 na rok 2015 pod označením AS 2015:002. Úlohou novej aktivity je zapracovať prípadné zmeny po vydaní FDIS 9001:2015 s predpokladom vydania novej publikácie AQAP 2110 v mesiaci január 2016. Uvedená publikácia by mala byť vydaná pod označením AQAP 3110 a nahradí publikácie AQAP 2110, 2120 a 2130,
  • revízia publikácie AQAP 160. Skupina vzala na vedomie rozbor súčasného stavu, ktorý predložil správca dokumentu. Skupina rozhodla, že vzhľadom k obmedzeným zdrojom, bude vykonaná revízia uvedenej publikácie až po ukončení revízie publikácie AQAP 2110 v roku 2016,
  • stav procesu schválenia memoranda o porozumení v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality s USA. Proces je v záverečnej fáze. Predpokladaný termín schválenia je do mesiaca júl 2016.

    Následné rokovanie skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu sa uskutoční v mesiaci máj 2015 v Nemecku.

Aktualizované: 8. 12. 2015 09:37