Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny AC-327/WG2 pre kvalitu, Varšava, Poľsko

V dňoch 12. až 16. októbra 2015 sa konalo v Poľsku plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

  1. Vyhodnotenie aktivít týkajúcich sa spolupráce krajín NATO podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 a spojeneckých publikácii NATO AQAP.
  2. Rokovanie akčného tímu k revízii spojeneckej publikácie NATO AQAP 2110, vzhľadom na vydanie novelizovanej normy ISO 9001:2015. Na rokovaní bol vypracovaný finálny návrh, ktorý bude predložený v 1/2016 hlavnej skupine na schválenie a tichú procedúru.
  3. Zástupcovia Slovenskej a Českej delegácie prezentovali účastníkom pracovnej skupiny aktuálny stav pri riešení otázok možnej revízie spojeneckej publikácie NATO AQAP 2131. Skupina schválila navrhovaný postup s vykonaním revízie v roku 2016.
  4. Komplexná revízia spojeneckých publikácii NATO AQAP. Na rokovaní nebolo prijaté konečné rozhodnutie k transformácii spojeneckých publikácii.
Fotografia

Účastníci pracovného rokovania AC-327-WG2 pre kvalitu , Varšava, Poľsko

Aktualizované:15. 01. 2016 12:42