Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie pracovnej skupiny na revíziu spojeneckej publikácie NATO AQAP 2131

V dňoch 1. až 3. decembra 2015 sa uskutočnilo v Ostrave, v Českej republike, plánované rokovanie ad hoc skupiny na revíziu spojeneckej publikácie NATO AQAP 2131 - Požiadavky NATO na overovanie kvality pri výstupnej kontrole. Pracovného rokovania sa zúčastnil Ing. Anton KAPUSTA, riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Pavol LABÁK, vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou.

Na pracovnom rokovaní bol vypracovaný:

  1. prvý revidovaný návrh spojeneckej publikácie AQAP 2131 so zapracovaním požiadaviek spojeneckej publikácie AAP-3(J) a príslušných zmien vo vzťahu k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2110,
  2. návrh úlohového listu k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2131 na rok 2016,
  3. návrh harmonogramu prác na revízii spojeneckej publikácie AQAP 2131. Navrhovaný harmonogram predpokladá vydanie publikácie po revízii v prvom polroku 2017.

Vypracované materiály z pracovného rokovania budú predložené na schválenie pracovnej skupine NATO AC 327/WG2 pre kvalitu v mesiaci január 2016.

Fotografia Aktualizované:17. 12. 2015 09:14