Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Audity kvality v roku 2015

Skupina auditov kvality Odboru štátneho overovania kvality vykonala v roku 2015 osemdesiatpäť auditov kvality u dvadsaťjeden spoločností Slovenského obranného priemyslu, ktoré dodávali výrobky alebo služby na účely obrany Slovenskej republiky alebo sú držiteľom osvedčenia o zhode systému manažérstva kvality s príslušným slovenským obranným štandardom rady AQAP.

Na základe predložených žiadostí na vykonanie auditu systému manažérstva kvality v súlade s § 17 ods. 2, písm. b), zákona č. 11/2004 Z.z. úrad posúdil vykonateľnosť auditu u piatich spoločností. Úrad rozhodol o vykonaní auditu v troch spoločnostiach s následným schválením zmlúv o dielo. V dvoch prípadoch žiadosť zamietol. Po posúdení žiadostí na recertifikáciu systému manažérstva kvality podľa príslušných slovenských obranných štandardov rady AQAP, úrad vykonal osem recertifikačných auditov spoločností Slovenského obranného priemyslu.

Na základe rozhodnutia o certifikácii po ukončení auditov, úrad vydal jedenásť Osvedčení o zhode systému manažérstva kvality s príslušným slovenským obranným štandardom AQAP. Certifikát vydal spoločnostiam:

TECHNISERV, s.r.o. Bratislava; ZEKON, a.s. Michalovce; ALES, a.s. Trenčín; NEWAYS SLOVAKIA, a.s. Nová Dubnica; SEVOTECH, s.r.o. Stará Turá; LOTN, a.s. Trenčín; VÝVOJ MARTIN, a.s. Martin; MSM Martin, s.r.o., prevádzka BB; MSM Martin, s.r.o., prevádzka VOP TN; Slovenskej leteckej agentúre, s.r.o. Banská Bystrica a ODEVE Lipany, spol. s r.o. Lipany.

U skupiny absolvovala absolventskú prax Mgr. Alena Švorčíková v trvaní šesť mesiacov.

V oblasti zvyšovania kvalifikácie absolvoval Ing. Matej Kučerák a Ing. Juraj Romaňák certifikovaný kurz IRCA so získaním certifikátu na pozíciu Vedúci/externý audítor podľa normy ISO 9001:2008.

Aktualizované:12. 01. 2016 11:06